SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmena Cestovného poriadku od 3. marca 2024

 28.02.2024

V súvislosti so zmenami cestovných poriadkov v rámci železničnej a autobusovej dopravy, ktoré budú v rámci východného Slovenska realizované s platnosťou k jednotnému termínu zmeny – od nedele 3. marca 2024 – si Vás dovoľujeme informovať o nasledujúcich podstatných zmenách vo Vašom regióne:

1.)

Úplná koordinácia spojov na úseku Giraltovce – Prešov:

Na tomto úseku bude počas pracovných dní zavedený základný 30-minútový interval v oboch smeroch, posilnený v špičkových časoch na 15-minútový interval. Základné časy príchodov do Prešova budú na 25. minútu a 55. minútu, v opačnom smere budú základné odchody z Prešova na 5. a 35. minútu. Na ilustráciu, čo sa týka 15-minútových intervalov, napr. ráno budú spoje z Giraltoviec prichádzať do Prešova na 5:25, 5:40, 5:55, 6:10, 6:25, 6:40, 6:55, 7:10, 7:25. Zároveň v opačnom smere v čase popoludňajšej špičky budú niektoré spoje smer Giraltovce odchádzať z Prešova okrem odchodov na 5. a 35. minútu aj na 20., resp. 50. minútu. Vylúči sa tým akákoľvek súbežnosť spojov v danom úseku, zabezpečí hospodárnosť vynakladania prostriedkov z rozpočtu PSK na financovanie dopravných služieb, no predovšetkým sa vďaka pravidelnému rozvrstveniu spojov v čase a systematizácii jazdných časov zvýši atraktivita dopravných služieb pre cestujúcu verejnosť.

2.)

Zmena v rámci priamych spojov Prešov - Kuková - Koprivnica a opačne:

V tomto prípade dôjde k výraznej zmene organizácie dopravy, spojenej s obsluhou obcí BrezovLascovMarhaň a Vyšný Kručov.

Namiesto ranného spoja z Giraltoviec do Prešova so zachádzkou do Koprivnice bude v podobnej časovej polohe na linke 712 459 vedený spoj v novej trase: Giraltovce (odchod 5:00) - Brezov - Lascov - Marhaň - Vyšný Kručov (rázcestie) - Koprivnica - Stuľany - Dukovce (č.d.51) - Želmanovce - Kuková - Prešov (príchod 6:18).

Namiesto popoludňajšieho spoja z Prešova do Giraltoviec so zachádzkou do Dukoviec bude v podobnej časovej polohe na linke 712 459 vedený spoj v novej trase: Prešov (odchod 15:50) - Kuková - Želmanovce - Dukovce (č.d.51) - Stuľany - Koprivnica - Vyšný Kručov (rázcestie) - Marhaň - Lascov - Brezov - Giraltovce (príchod 17:05).

Vďaka tomuto riešeniu dôjde k eliminácii neproduktívnych zachádzok a zároveň vzniknú priame spojenia medzi obcami Brezov, Lascov, Marhaň a Vyšný Kručov na jednej strane a krajskou metropolou Prešov na strane druhej.

3.)

Linka Hanušovce nad Topľou – Giraltovce:

Ranný školský spoj Hanušovce - Ďurďoš - Mičokovce - Kobylnice - Giraltovce bude z technologických príčin upravený do skoršej časovej polohy, s príchodom do Giraltoviec o 7:03. Aktuálny príchod na 7:15 nebolo možné zachovať z dôvodu potreby okamžitého zabezpečenia ďalších kľúčových spojov v rannej špičke v okolí Girlatoviec tým istým vozidlom/vodičom. Novým časom príchodu (7:03) sa zároveň zabezpečí v Giraltovciach 10-minútová prestupná nadväznosť na priamy spoj Giraltovce (7:13) - Prešov (prích.7:55/odch.8:10) - Poprad (10:10), s možnosťou 10-minútového prestupu v Prešove na expresný spoj do Košíc. Zároveň dôjde k ukončeniu prevádzky niektorých nových zachádzok do obce Kobylnice, ktoré boli skúšobne zavedené od 10. decembra 2023 a ktoré zároveň vykazujú v priemere nulový počtet cestujúcich. Samozrejme, základné odchody z Giraltoviec do Kobylníc (10:20, 14:20, 18:20) ostávajú zachované a cieľom je ich dlhodobé udržanie v tomto počte, prípadne modifikácia na základe požiadaviek obce. Dielčie zmeny z hľadiska časov odchodov a režimu prevádzky spojov sa týkajú aj niekoľkých ďalších spojov na linke Giraltovce - Hanušovce nad Topľou.

4.)

Ďalšie informácie:

- Súčasťou zmien je aj koordinácia prestupných nadväzností, najmä na zastávke "Kuková, rázcestie". V prípade nefunkčnosti niektorých nadväzností, alebo naopak potreby zabezpečiť vyšší počet nadväzností, nás prosím, neváhajte kontaktovať.

- Tie spoje v úseku Giraltovce - Prešov a späť, ktoré sú diaľkového charakteru, teda začínajú alebo končia vo Svidníku alebo Stropkove, budú mať z dôvodu akceptovateľného jazdného času obmedzený rozsah zastávok - spravidla 1 zastávka na obec pri zabezpečení maximálnej pešej dochádzkovej vzdialenosti 1 km, bez zastavovania v obciach Lada a Nemcovce.

- Ranný spoj z centra Chmeľova do Prešova bude mať namiesto súčasného odchodu 5:39 zo zastávky “Chmeľov, nám.“ upravený tento odchod o 8 minút neskôr, teda na čas 5:47, rovnako tak s posunutím času príchodu do Prešova o 8 minút neskôr.

- Uvedené zmeny z technologických dôvodov vyvolávajú viacero ďalších zmien na linkách v okolí Giraltoviec, pričom prioritou bolo zachovať všetky spoje kľúčové z hľadiska pracovnej či školskej dochádzky v podobných časových polohách v akých sú vedené dnes, resp. v časových polohách akceptovateľných z hľadiska začiatku/konca vyučovania na školách. V prípade akýchkoľvek problémov so zabezpečením dochádzky nás, prosím, neváhajte kontaktovať.


Zoznam článkov: