SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

História

V prvej polovici 14. storočia patrili Dukovce Jakubovi, synovi Dionýza a iným zemanom z Chmeľova. Pred rokom 1354 boli pričlenené ku kráľovským majetkom, ale po príkaze kráľa Ľudovíta v roku 1354 sa opäť stali majetkom zemanov z Chmeľova. Z týchto správ je nesporné, že Dukovce jestvovali už v prvej polovici 14. stor.
Písomnosti zo 14-16 stor. uvádzajú túto dedinu v maďarskom názve Dukafalua, ktorý typologicky patrí k maďarským názvom dedín, odvodeným od mena zemanov.
V Dukovciach v 15-16 stor. žili zemani Dukovci. Bola to tradičná prezývka miestnych zemanov od druhej polovice 13. stor. Od mena
alebo prezývky neznámeho zemana Duka dostala jeho dedina priliehavý slov. aj maď. názov. Vznik zemianskej dediny Dukovce spadá do druhej polovice 13. prípadne začiatku 14. storočia.
Dukovecké sedliacke domácnosti okrem richtára boli v roku 1427 zdanené od osem port. Do začiatku 16. stor. sedliaci Dukovce opustili a pozemky zabrali tunajší zemani. Až v polovici 16. stor. tu zemania usadili nových sedliakov a želiarov. V rokoch 1548, 1567 a 1588boli sedliaci zdanení od 1, resp. 1,5 porty.
V roku 1567 5 domácností hospodárili na štvrtinových usadlostiach. 

V uvedených rokoch tu boli 3, 6 a 9 rodiny želiarov. V roku 1600 bolo 8 obývaných poddanských domov.
Koncom 16. stor. boli Dukovce malou dedinou s poddanskými a zemianskými obyvateľmi. Pri Dukovciach v 14-15 stor. jestvovala dedina Dyenesfalua.