SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dobrovoľný hasičský zbor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHZ obce Dukovce bol založený v roku 1947 a viedol ho občan obce Juraj Kobyľan.
V roku 1951 sa stal novým veliteľom Jozef Maťaš. V roku 1954 dostal DHZ v zmysle uznesenia vlády nové pomenovanie. Na základe tohto uznesenia sa DHZ premenoval na Požiarnu službu. Novým predsedom sa stal Andrej Vavrek. Požiarna služba mala vtedy 36 členov a dostali aj nové uniformy. V ďalších rokoch počet členov miene klesal. V roku 1958 mal 27 členov na Československý zväz požiarnej ochrany /ČSZPO/
Už od roku 1959 sa začínajú zúčastňovať na súťažiach a to družstva mužov a dorastencov a to veľmi úspešne. ( muži na okresnej súťaži II. miesto a dorastenci okres I. miesto a na krajskej súťaži II. miesto. )
V roku 1961 sa opäť menili funkcie. Veliteľom sa stal Juraj Lechman. V tomto roku bolo založené aj pionierske požiarne družstvo.
Koncom 60-tých a v 70-tých rokoch bol veľkým prínosom a ťahúňom organizácie veliteľ Štefan Vavrek a v 80-tých a 90-tých rokoch zase Juraj Kendra. Pravidelne pripravovali požiarne družstva na súťaže, ktoré sa umiestňovali na popredných miestach. Historicky najväčšiu účasť v okresnej súťaži požiarnych družstiev zaznamenala základná organizácia dobrovoľného požiarneho zboru v roku 1997, na ktorej sa zúčastnilo 5 družstiev:
ženy – I. miesto
Muži nad 35 rokov I. miesto
Dorastenci II. miesto
Muži „A“ slobodní V. miesto
Muži „B“ ženatí III. miesto
A v tom istom roku o týždeň neskôr, súťažili 2 žiacke družstva v súťaži mladých požiarnikov „PLAMEŇ“.
Rok 1997 bol mimoriadne úspešný a DPZ Dukovce súťažil v celoročnom hodnotení DPZ v okrese Svidník s viac ako 200 bodovým náskokom. V tom čase mala organizácia aj najväčšiu základňu s počtom členov 65. Po roku 2000 počet členov pozvoľná klesal na dnešných 48. V roku 2000 sa družstvo našej obce zúčastnilo súťaže požiarnych družstiev v rámci poľsko-slovenských dní v RYMANÓWE, na ktorú sme boli pozvaní ako najlepšia ZO DPZ v mikroregióne „TOPOĽA“.
V roku 2003 sa naši dobrovoľní požiarnici premenovali na hasičov
(DHZ). Od roku 2006 sa po dlhých rokoch podstatne zmenilo vedenie DHZ pre nespokojnosť mladších požiarnikov. K vedeniu sa dostala mladá generácia no výsledky sú slabšie. Dokonca v roku 2008 sa na obvodnej súťaži nezúčastnilo ani jedno družstvo.
Počas histórie naši dobrovoľní hasiči pomáhali iba pri hasení malých požiaroch a to pri hasení stodoly, stohu slamy, rodinného domu čo svedčí o dobrej prevencii. V roku 2004 naši hasiči pomáhali pri povodni, kde čerpali vodu z pivníc rodinných domov a tiež pri čistení potoka, odstraňovaní nánosov bahna z ciest.

V roku 2009 sa na súťaži dobrovoľného hasičského zboru zúčastnili družstvá muži a žiaci. Súťaž sa konala v Šarišskom Štiavniku, kde muži dostali diplom len za účasť na súťaži. Žiaci sa v jesennom kole hry "PLAMEŇ" umiestnili na II. mieste.

Rok 2010 bol na tom podstatne lepšie, do súťaže sa zapojili družstvá - muži, dorastenci taktiež nemôžeme vynechať ani hru PLAMEŇ, kde sa zúčastnili dve družstvá - chlapci a dievčatá.
V súťaži "O pohár starostu obce RADOMA", ktorá sa konala dňa 09.05.2010 sa družstvo mužov umiestnilo na 7. mieste a družstvo dorastencov sa umiestnilo na vynikajúcom 1. mieste. O mesiac neskôr sa umiestnili na 4. mieste v okresnom kole previerky pripravenosti, ktoré sa konalo v Ladomírovej.
Dňa 28.05.2010 vo Svidníku sa konalo okresné kolo hry PLAMEŇ, kde sa družstvo dievčat umiestnilo na 3. mieste a družstvo chlapcov sa umietnilo na 1. mieste, ktoré ich posunulo na Krajské kolo, kde získali  4. miesto.

Všetkým srdečne blahoželáme  a dúfame, že ich to nadšenie neopustí ani v roku 2011.