SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Plasty
  nenaplánované
 • BIO odpad
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
DUKOVCE Počasie

OBEC Dukovce

V prvej polovici 14. storočia patrili Dukovce Jakubovi, synovi Dionýza a iným zemanom z Chmeľova. Pred rokom 1354 boli pričlenené ku kráľovským majetkom, ale po príkaze kráľa Ľudovíta v roku 1354 sa opäť stali majetkom zemanov z Chmeľova. Z týchto správ je nesporné, že Dukovce jestvovali už v prvej polovici 14. stor.
Písomnosti zo 14-16 stor. uvádzajú túto dedinu v maďarskom názve Dukafalua, ktorý typologicky patrí k maďarským názvom dedín, odvodeným od mena zemanov.
V Dukovciach v 15-16 stor. žili zemani Dukovci. Bola to tradičná prezývka miestnych zemanov od druhej polovice 13. stor. Od mena
alebo prezývky neznámeho zemana Duka dostala jeho dedina priliehavý slov. aj maď. názov. Vznik zemianskej dediny Dukovce spadá do druhej polovice 13. prípadne začiatku 14. storočia.